NEPTUN A PLUTO

 

NEPTUN

 

V mytologii je Neptun bohem moře a všeho hlubokého, neproniknutelného a tajemného. Stejně jako moře dokáže rozpustit skály na písek, je Neptun schopen pozvolna rozmělňovat bariéry ega a vydávat nás mystickým zážitkům a zkušenostem. Mlhy halící mořské pobřeží jsou obdobou mlhoviny obklopující tuto planetu, kde nic není pevné, vše je záhadné. Je to planeta hmotných vášní a duchovních, tajemných, nadsmyslných vlivů.

Neptun nám pomáhá překonávat naše hranice, a to zdokonalováním a očišťováním našeho přirozeného citového vnímání. Symbolizuje vyšší duševní život, dává intuici, fantazii, zduchovnění, ale také lest, podvod, omyl i zradu. Podobně jako Saturn, ani Neptun nezná hranice a cítí sounáležitost se vším. Tato schopnost splývat s okolím však může vést i k bezvýraznosti a povrchnosti. Nadměrná vnímavost Neptunu dává neobyčejný soucit k lidskému utrpení. Přináší i schopnost zcela se oddat tvůrčí činnosti a začít se naplno věnovat umění, hudbě nebo divadlu. Neptun dodá umělci potřebnou inspiraci a představivost.

Je-li. však člověk obdařen pozoruhodnou vnímavostí a představivostí, je velmi snadné unikat do světa fantazie, užívat alkohol a drogy či se oddávat sebeklamu a žít v pomatení smyslů. Představuje tedy naši duchovnost, smysl pro mystiku, ale také naši pověrčivost a sklony k iluzím a klamu.

 

 

Je vládcem znamení Ryb.

 

 

 

PLUTO

 

V mytologii je Pluto bůh podsvětí, vyjadřuje přeměnu, smrt a znovuzrození. Pluto znamená hlubokou změnu a jeho energie je
intenzívní a mocná. Znamená vztah jednotlivce ke kolektivu, neobyčejné životní osudy a cesty člověka.  Díky němu získáváme schopnost proniknout do podvědomí a vnímat jeho signály, a to hlavně prostřednictvím řeči těla. Toto nadání lze pozitivně využít v hlubinné psychologii, ale bohužel i zneužít ke kontrole druhých. Tato planeta představuje silnou vůli a sílu duše.

 Lidé poznamenaní Plutem by rozhodně neměli utrácet svoji touhu po moci v materiálních snahách, neboť jsou to právě oni, kteří mají schopnost naplnit nějakou duchovní misi, tj. poslání. Je pravda, že také k tomu mají ze všech znamení zvěrokruhu i nejsilnější vůli. Riziko však pro ně spočívá v tom, že se rychleji i snáz mohou vyčerpat v různých mocenských soubojích a konfliktech tohoto druhu a poté se ztrácejí v různých citech a vášních. Dojde-Ii k tomu, trpí potom mnoha chorobami, které mají psychosomatický původ.

Planeta Pluto byla objevena ve stejnou dobu, kdy byl ohlášen objev elementárních částic a zveřejněna Jungova teorie podvědomí. Pluto dokáže vyvinout pozoruhodnou energii, ať už vládne postavám temného podsvětí, fanatikům
a teroristům, nebo reformátorům společnosti, jejichž krédem je všeobecné dobro. Podobné bouřlivé reakce dokáže Pluto vyprovokovat i v nás. Pod jeho vlivem často jednáme způsobem všechno nebo nic. Při naší ustavičné snaze o sebezdokonalování tu a tam přijde období, kdy jsme nuceni opustit staré koleje a pokračovat dál, i když budoucnost je nejistá. Pluto je mocným symbolem energie smrti a znovuzrození. S jeho pomocí jsme schopni přijímat životní změny. Učí nás nechat
v pravý čas odejít minulost a vše, co máme za sebou. Neboť každý konec znamená nový začátek a život plyne dál. Toto vědomi nás provází celým obrozovacím procesem.

 

Pluto vládne znamení Štíra.