MERKUR A VENUŠE

 

MERKUR

 

V mytologii je Merkur poslem bohů, který dal člověku jazyk a schopnost učit se. Řekové znají Merkura pod jménem Hermes (daroval lidskému rodu písmo a jazyk). Merkur má řečnické nadání a je velice lstivý. Odráží schopnost rozvíjet ducha tak dlouho, až se naučíme zchytralosti. Přestože Merkur bývá nejčastěji zpodobňován jako mužská postava, není mužem ani ženou. Je nositelem symbolické role neutrálního média sloužícího k výměně informací. Merkur představuje bystré, racionální myšlení, rozum, pohyblivost, živost.a bývá spojován s obchodem a tržišti. Nemá vlastních sil, formuje a zpracovává jen síly cizí. Tato planeta představuje duševní schopnosti a potřebu vnímat a komunikovat, ať už prostřednictvím řeči, písma, učení nebo jiné formy mentálního vyjadřování. Symbolizuje rozumové schopnosti a to jak vrozené, tak i ty naučené a také je ukazatelem skutečnosti, jakým způsobem člověk dokáže vše naučené, osvojené, využívat.

 

 

 

Merkur vládne ve dne znamení Blíženců, v noci znamení Panny.

 

VENUŠE

 

Tato planeta je v mytologii bohyní lásky a krásy, matkou Erota. Řekové ji znají jako Afroditu. Je nositelkou ženského principu, vytváří soulad a harmonii a propůjčuje cit pro přírodu a umění. Je prazdrojem krásy a lásky. Venuše navíc zmírňuje vše, čeho se jen dotkne, a propůjčuje estetické cítění a vynikající vkus, přirozenou kultivovanost a hudební i umělecké nadání. Vtiskuje do světa všechny vlastnosti, jimiž bytosti milují a obdivují život a svět. Astrologicky symbolizuje veselí, radost, družnost a mládí. Venuše je oblíbená, půvabná, přitažlivá, snad až příliš shovívavá a lehkomyslná. Ocitne-li se v situaci, kdy bude zapotřebí za každou cenu se vyhnout konfliktu, bude okouzlovat a svádět oponenta. Musí mít působivý zevnějšek, být společenská, romantická v lásce a milostných vztazích. Planeta Venuše propůjčuje příjemnou povahu, vnímavost vůči přírodě a vášnivé city.

 

Venuše představuje vlohy k navazování mezilidských vztahů, k vyjadřování milostných citů a příjemných dojmů. Prozrazuje i postoj k penězům a majetku i to, nakolik si ceníme sami sebe. Představuje naši schopnost ke kompromisům, jako i schopnost najít v životě harmonii i naše radosti a umělecké nadání. Spolu s Merkurem vyjadřuje vztah člověka k jazyku, k řeči.

 

 

Vládne ve dne Vahám, v noci Býku