O ŽIVLECH

 

O této velké tajné vědě živlů píše již nejstarší kniha moudrosti, kniha Tarotu. Na první kartě je zobrazen mág, jenž ukazuje na živly a jejich zvládnutí. Na této první kartě symbolizuje:

 

 

 

                                  MEČ - ŽIVEL VZDUCHU

                                  HŮL - ŽIVEL OHNĚ

                                  POHÁR - ŽIVEL VODY

                                  MINCE - ŽIVEL ZEMĚ

 

 

Philippus Aureolus Paracelcus byl švédský lékař, chemik, alchymista, astrolog a filozof (1490-1541)

vytvořil Doktrínu čtyř elementů, ze které okultisté 19. století převzali víru, že živly (Země, Oheň, Voda a Vzduch)

nejsou pouze záležitostí fyzickou, ale mají také svoji duchovní podstatu.

Jistě staré kultury po celém světě uznávaly stejný princip dávno před Paracelsem, ale křesťanské církvi se podařilo tuto víru vymýtit na dobu delší než tisíc let. 

Paracelsus myšlenku pouze obnovil a šířil dál, bohužel se nesetkal s velkou popularitou.V okultním světě však bezpochyby zaznamenal úspěch.

Byl odsouzen svými kolegy, protože ve své vědecké praxi používal magii a kouzla.

 

Téměř všechny korespondence a souvislosti, od využití bylin až po symboly, planetární energie a znamení zvěrokruhu, odpovídají starověkým a středověkým kategoriím základních živlů. Manilius to vysvětluje takto:

Jako první bylo nebe, Země, tekutina, svit Měsíce a záře hvězd. Vše prostoupil duch a duší naplnil vše živé i neživé. Odtud veškeré napětí a úsilí v člověku i zvířeti. Odtud planoucí energie, která je však omezena pouze na Zemi.

 

To znamená, že už před dvěma tisíci lety se snažil lidem sdělit, že vše, zvířata, lidé, hvězdy, moře, a země nejsou nic, než živoucí energie.

 

Podle oxfordského slovníku angličtiny má slovo element (živel) záhadný původ. Poprvé se objevuje v řeckých textech, kde nese význam "komplexního celku"

nebo "jednoho celku složeného z mnoha částí".

Od starověku po středověk existovaly jen čtyři živly (Země, Vzduch, Voda a Oheň), pouze okultisté znali pátý, Ducha.

Cornelius Agrippa nazval Ducha quintessence, což znamená "pátý živel".