PŘIŘAZENÍ PLANET PODLE HEPTAGRAMU

 

 

Ačkoli některé tradice často užívají heptagram (sedmicípou hvězdu) jako symbol své duchovnosti, zdá se, že jeho původ měl hodně společného s astrologií a příchodem sedmidenního týdne. V některých kulturách představuje heptagram kouzlo obsažené v sedmičce a různá božstva. Tento symbol můžete použít jako ochranu.

 

 

Má-li váš blízký člověk nebo příbuzný nebezpečné povolání, můžete nakreslit hvězdu na papír a do středu hvězdy napsat jeho jméno. Papír by pak měl nosit v kapse nebo peněžence.

 

 

V některých knihách je heptagram spojován s rychlostí planet kroužících na nebesích a jejich energie jsou spojovány se sedmi dny v týdnu.

 

 

 

Heptagram a magické dny.

 

Následující diagram lze číst dvěma způsoby a dává nám dvě interpretace. Podle některých tradic začíná heptagram Sluncem, umístěným v nejvyšším bodu.

 

Začneme-li Měsícem a postupujeme-li proti směru hodinových ručiček, planety jsou zakresleny v pořadí od nejrychlejší k nejpomalejší: Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter a Saturn. Když budeme rýsovat přímky a začneme Měsícem, narýsujeme přímku k Marsu, pak k Merkuru, pak vzhůru k Jupiteru, pak dolů k Venuši, pak vzhůru k Saturnu a nakonec dolů ke Slunci, sledovali jsme planetární energie našeho kalendářního týdne:

 

 

                                            Pondělí: Měsíc

 

                                            Úterý: Mars

 

                                            Středa: Merkur

 

                                            Čtvrtek: Jupiter

 

                                            Pátek: Venuše

 

                                            Sobota: Saturn

 

                                            Neděle: Slunce

 

 

Heptagram je symbolem rozložení planetárních energií v sedmi dnech týdne. Někdy se mu říká Venušina hvězda, protože Venuše je jak vycházející, tak zapadající hvězda. V určitých částech roku vychází za rozednění a v jiných za soumraku proto se někdy nazývá Brána ke hvězdám. Heptagram se užívá také k vypočítávání planetárních hodin.