Energie planet a jak nás planety ovlivňují.

 

 

 

Každá planeta má svou psychologickou úlohu a souvisí s různými stránkami naší osobnosti.

Deseti planetám vděčíme za to, co z nás udělaly a čím jsme dnes.

Jejich vliv na každého z nás je však mnohem mocnější, než si myslíme.

Každý člověk se narodil v jiný čas a planety  mají také vždy jiné postavení

a tvoří vůči sobě navzájem úhly čili aspekty.

Úlohou astrologa je zjistit, v jakém seskupení byly planety
v době našeho narození,

protože tehdy jejich poloha určila

náš způsob života a ve velké míře i náš osud.

Kromě vnějších fyzických znaků dostáváme od nich i určité sklony,

které ovlivňují naše schopnosti.

Tyto povahové rysy jsou dány postavením planet

a jejich vzájemnými vztahy.