SLUNCE A MĚSÍC

 

 

 

SLUNCE

 

Toto energetické centrum naší sluneční soustavy vyzařuje světlo a vitalitu, životadárnou sílu. Je dárcem života, vysílá energie, a je původcem všeho, co je na Zemi. Symbolizuje vyšší já, pozemský život, symbolizuje vitalitu, temperament, ukazuje na základní postoj člověka k životu na Zemi, ukazuje teplo, délku i sílu tohoto života, poukazuje na lidské sebevědomí a základní charakterové vlastnosti. Je prostě ukazatelem vývoje člověka a podstaty jeho života. Slunce je tedy středobodem našeho bytí, vědomí identity, ega. Piktogram Slunce znázorňuje kruh s bodem uprostřed, tedy srdce našeho vesmíru.
V ezoterické symbolice znamená tento kruh nekonečno či věčnost a tečka uprostřed značí bod uvnitř celku. Slunce je i metaforou otce či mužského archetypu. Mytičtí králové a hrdinové jsou často spojováni s Héliem neboli Sluncem.

Vládne znamení Lva.

 

 

 

MĚSÍC

 

Měsíc je výjimečný tím, že je jediným satelitem obíhajícím kolem Země. Je dárcem života a přijímá sluneční energie a všech kosmických vlivů, jimiž ovlivňuje vše pozemské. Měsíc představuje naše citové potřeby a pudy, vládne elementu vody včetně moří s jejich přílivy a odlivy a také nočnímu životu. Je tradičně spojován s ženstvím a cyklem plodnosti, početí, zrození, mateřství a přírodní hojnosti. Dále také s intuicí a rozumovými schopnostmi a je často zastoupen ve folklóru, poezii a mytologii. Souvisí i s uspokojováním našich základních potřeb. Odráží naše duševní napětí a nutí nás projevovat pocity. Ovlivňuje i kolísání a výkyvy dojmů a nálad. Představuje závislou část naší osobnosti přizpůsobivost a schopnost učit se na základě vnějších podnětů a schopnosti učenlivosti s využitím dobré paměti.