MARS A JUPITER

 

MARS

 

Tato planeta představuje v mytologii boha válečníka. Ovládá naši schopnost přežít v boji či na útěku. Představuje mužský princip, soupeřivý, troufalý, vždy připravený jednat. Je to planeta, která astrologicky symbolizuje sílu, bojechtivost, moc, budující i ničící energii. Je ukazovatelem touhy po životě, smyslnosti, podnikavosti, odvahy, vůle, činů a vítězství nad překážkami. Překypuje elánem a nadšením. Při konfrontaci je odvážný a prudký a bývá ztotožňován s archetypem hrdiny. V běžném životě můžeme energii Marsu využít k postupu v pracovní kariéře, ke splnění velkých plánů a cílů, či nesmlouvavé obhajobě svých přesvědčení.  Představuje tedy naše vášně, radost z práce, zlobu, hádavost, sexualitu, kázeň, také však sílu svalů, naši vůli a schopnost prosadit se.

Přemíra energie, která podporuje troufalost a pomáhá nám v boji se může projevit i špatnou náladou, vztekem, útočností a netrpělivostí. Přesto ale platí, že bez Marsu bychom postrádali životní sílu, svěžest, činorodost a hnací sílu k dosažení všech ambicí vlastním přičiněním.

 

 

Mars vládne znamení Skopce a Štíra.

 

JUPlTER

 

Jupiter je největší planetou naší sluneční soustavy. Nese jméno po vládci římského panteonu (Řekům známý jako Zeus) a v mytologii bývá spojován s moudrostí, spravedlností a vítězstvím. Jako největší planeta je Jupiter rozpínavý a rád přehání a zveličuje. Představuje schopnost překonat hranice a spřádat odvážnější plány a představy. Symbolizuje optimismus, který člověk v sobě nosí má schopnost regenerace a výchovné schopnosti. Dává cit pro společenské souvislosti a právo, vzdělání, potřebu svobody. Symbolizuje zdraví, radost ze života, štěstí a spravedlnost. Jupiter chápe život filozoficky, což dokazuje touha po zkoumání hlubších významů a pravd. Je ukazatelem moudrosti, bohatství a lásky k pravdě.

Žízeň po vědění podněcuje k dalšímu vzdělávání a neustálému zdokonalování duchovní i citové stránky osobnosti. Kromě toho bývá planeta pravdy Jupiter často spojována s justičním systémem, soudy, právem a pořádkem.

Jupiter provokuje k touze po nových zážitcích a inspiruje k cestám do vzdálených exotických krajů. V ideálním případě však Jupiter představuje dobře naloženého, velkorysého idealistu s dostatkem víry i chytrosti potřebné k uskutečnění všech velkých plánů.

 

Jupiter vládne znamení Střelce