HISTORIE TAROTU

 

 

  O původu Tarotových karet vždy kolovalo mnoho dohadů a verzí. Mnozí okultisté jsou přesvědčeni, že jejich prvopočátek leží v tajných magických praktikách kněží Starého Egypta, Babylónie a také Tibetu, jiní se pak domnívají, že je znali kočující kmeny Romů a také mají mít údajně původ v bájné zaniklé zemi - Atlantidě.

Symboly Tarotu - základy, z nichž se samotné vykládání vyvinulo do dnešní podoby, vytvořili okultisté ve Španělsku 13. století,  kteří původně "ukryli" celý symbolický systém do 78 karetních listů.

Víme též zcela jistě, že přenádherná a velice cenná sada karet byla v 16. století věnována francouzskému králi Karlu VI.

Tarotové karty působí tajemným dojmem a vyznačují se bohatou, estetickou výzdobou po stránce výtvarného zpracování. Jde o karetní sestavu, složenou celkem ze 78 listů.

K věštění se dají s úspěchem použít rovněž různé druhy dnešních hracích karet.

 

 

 Tarot se skládá ze tří "balíčků" z 22 velkých arkán, které nazýváme velké tajemství. Tyto karty jsou nejsilnější při výkladu ze všech 78 listů. 40 malých arkán malé tajemství a 16 dvorních karet.

V listech velké arkány je obsaženo dvanáct slunečních znamení zvěrokruhu a sedm planet s ústřední hvězdou Slunce.

Čtyřicet malých arkán obsahuje karty, které jsou přiřazené podle živlů.

- Oheň, který spálí vše. Pokud ho ovládáme dává nám teplo. Při pohledu do něj máme pocit bezpečí.

- Voda, která je těkavá, někdy netečná ale koupeme se v ní takže příjemná, laskavá a citlivá.

- Vzduch je studený ale i teplý a vánek je v horkých dnech velmi příjemný. Bez vzduchu my lidé nemůžeme žít, tak jako bez ohně a vody.

- Kdyby nebylo předcházejících třech živlů nemohla by s největší pravděpodobností vzniknout ani Země. Země nás živí. Dává ná blahobyt ale i chudobu. 

Šestnáct dvorních karet nám ukazuje konkrétní osoby v našem životě. Podle přiřazení k živlům můžeme určit jejich povahové vlastnosti.