SATURN A URAN

SATURN

 

Představuje archetyp moudrého starce, učitele. Zvolíme-li zodpovědný a ukázněný přístup k rozvíjení vlastní osobnosti, pak se stáváme staršími a moudřejšími. V mytologii praotec Čas, nám známý jako zubatá s kosou. V dobách starých Řeků a Římanů byl Saturn bohem společenského řádu zobrazovaným jako žnec se srpem, symbolizující zásadu: Jak si kdo zaseje, tak sklidí. Je to planeta, které se též říká černá planeta. Symbolizuje plíživé zlo, hloubku myšlenek, touhu po samotě, rozvahu, sobectví a dogmatičnost. Představuje naše svědomí, pesimismus, všechny zábrany, uložené v našem podvědomí. Saturn je představitelem sebeovládání i autoritou a dokonalé spravedlnosti neboli zákona příčiny a následku. Potřebuje jasné vymezení, formu a strukturu. Vytváří hranice, aby zajistil kontrolu, řád a bezpečí. Tato planeta po nás žádá postavit se čelem k povinnostem a závazkům ale její lekce nebývají vždy příjemné. Saturn je absolutně čestný a spravedlivý veškeré vynaložené úsilí se vždy vrátí. Ale nemůžeme očekávat, že něčeho dosáhneme jen tak. Budeme se muset hodně snažit, chceme-li mít úspěch. Náročná práce a cvičení podněcovaná omezujícím vlivem Saturna se nakonec vyplatí, neboť je to jediná cesta učení. Saturnův omezující vliv však může být příčinou pesimismu, obava přílišné vážnosti. Určuje člověku jeho hranice, stabilitu.

 

 

 Saturn vládne znamení Kozoroha.

 

URAN

 

Staří Řekové nazývali tuto planetu Nebesa nebo Noční nebe. V mytologii vystupuje Uran v roli otce Saturna. Je patronem bouře a blesku. Nekonečnost oblohy symbolizuje naši schopnost otevřít mysl vesmíru. Uran přináší osvícení a svobodu ducha. Nechává prostor pro věci dosud nepoznané a mít odvahu vyjádřit vlastní individualitu navzdory tlakům nutícím k přizpůsobení. Je principem revoluce, převratů a změn k novému. Symbolizuje vůli, výbušnou energii. Ukazuje na naše úsilí po pravdě, její intuitivní poznání, přátelství, provokaci, rytmus, jemuž je člověk podřízen, náladovost, jeho ochotu k dobrovolné spolupráci, úsilí po rovnosti a svobodě. Také symbolizuje naše abstraktní myšlení, nezávislost a vynalézavost. Zajdeme-li však příliš daleko, hrozí nebezpečí, že se staneme rebelanty jen z principu.

Uran nám pomáhá lépe pochopit vesmír a vnímat lidstvo jako rodinu bratří a sester. Uran je ochoten bojovat za lidská práva a svobodu vyjadřování. Působí na vše náhle a nečekaně, ať již v tvůrčí, nebo naopak v ničící síle.

Představuje vynalézavost a intuici, vždy hledí do budoucnosti a je schopen symbolického a abstraktního myšlení, což obvykle znamená, že je neustále o krok před společností jako celkem a vyjadřuje se individuálním a nekonvenčním způsobem.

 

 

Uran vládne znamení Vodnáře.