ŽIVEL OHNĚ

  

Oheň je archetyp mužské energie.
Tento živel se právě tak jako všechny ostatní živly projevuje ve všem, co bylo stvořeno.
Základními vlastnostmi ohnivého principu jsou: horko a expanze.
Oheň a světlo vládlo na počátku všeho stvořeného.
Oheň je tvořivost, erupce a vášně.
Oheň je také těžko zvladatelný, takže s ním musíme být velmi opatrní.

Oheň je symbol síly, moci, ochrany a schopnosti měnit věci z jednoho stavu do druhého.
Znamená osvícení a podobně jako živel Vzduchu představuje také pravdu poznání skrze očistu.
V mnoha kulturách je oheň spojován se smrtí a znovuzrozením, cyklem života.

 
 

V ASTROLOGII JE OHEŇ SYMBOL ZNAMENÍ:

 

Beran - začátky s inspirací

Lev - stabilita Ohně

Střelec - měnící se Oheň

 

  

Symbol Ohně.

 


Alchymický znak Ohně je trojúhelník obrácený hrotem vzhůru, symbol mužské energie a pohybu.

Tento trojúhelník představuje cestu k pravdě světlu, změně, a to svým vlastním přičiněním.

Ve starém Řecku tento symbol znamenal také "kosmický zrod".

V některých kruzích je tento symbol označován jako "vševědoucí oko"

s devíti paprsky vycházejícími z horního vrcholu trojúhelníku tedy oko boží.
BAREVNÉ ASOCIACE – červená nebo oranžová.